2. Seminár – Základy podnikania v realitách

Komu je seminár určený?

Lektor:

Obsah:

Dĺžka trvania:

Kedy:

Prihlásiť sa