5. Seminár – Vlastná licencovaná kancelária

Komu je seminár určený?

Lektor:

Obsah:

Dĺžka trvania:

Kedy:

Prihlásiť sa