Ak chcete od kariéry makléra viac…

CENTURY 21 vychádza zo základnej filozofie, že len spokojný maklér môže dlhodobo byť pre spoločnosť prínosom. Maklér a kancelária musia spolupracovať, aby obaja mohli profitovať.

Hlavné dôvody prečo makléri menia kancelárie:

–       Nedosahujú očakávané finančné príjmy

–       Slabé vedenie kancelárie

–       Nemožnosť sebarealizácie

–       Slabé alebo žiadne školenia

–       Slabá marketingová podpora

–       Neprofesionalita

–       Nneznáma značka

–       Neistota a strach z budúcnosti

–       Zlý alebo žiaden tím

–       Slabé a žiadne uznanie za vykonanú prácu a výsledky

–       Nespravodlivo delená provízia medzi maklérom a kanceláriou

Voľné pracovné pozície