Ing. Katarína Špačková

Pracovná pozícia:Katarína Špačková

Školiteľ v spoločnosti CENTURY 21 Slovakia

Profil školiteľa:

V roku 1993 ukončila Fakultu elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Profesijnú dráhu začala ako odborný analytik a konzultant pre personalistický software. Následne pôsobila ako špecialista pre ľudské zdroje v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany a bola autorkou úvodných tréningov pre nových zamestnancov, ktoré potom aj školila. Od roku 2008 úspešne pracovala ako certifikovaný realitný maklér medzinárodnej siete, kde sa postupne prepracovala až do postavenia člena Bronzového klubu.

Náplň práce:

Hlavnou úlohou našej školiteľky je pripraviť maklérov na sprostredkovateľskú obchodnú činnosť v oblasti nehnuteľností. Cieľom školení je poslať ku klientom maklérov, ktorí majú dostatočné odborné a komunikačné zručnosti a sú schopní poskytnúť im také služby, ktoré zodpovedajú Zlatému štandardu spoločnosti CENTURY 21. Zlatý štandard predstavuje úroveň služieb, ktoré zabezpečujú maximálnu spokojnosť klienta a hladký priebeh obchodu.
Absolvovaním školení nadobúda maklér základné poznatky z oblasti práva, psychológie, komunikácie, tvorby cien, orientácie sa na trhu a iných oblastí potrebných pre prácu v tomto odbore. Školenia sú stále dopĺňané o nové informácie zo všetkých odborných oblastí, aby boli čo najúčinnejšie a zrozumiteľné všetkým účastníkom.