K spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľmi AREMA s.r.o., IČO: 54418046 a SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., IČO: 36 276 065, dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na webovej stránke.