Pracovať na živnosť alebo na trvalý pracovný pomer?

13.11.2023

Práca je spôsob, ako si zabezpečiť príjem, ale aj možnosť naplniť svoje potreby a záujmy. Pri výbere formy zamestnania sa však ľudia často stretávajú s dilemou, či je pre nich výhodnejšie pracovať na živnosť alebo na trvalý pracovný pomer.

praca_zivnost_vs_tpp
praca_zivnost_vs_tpp

Práca na živnosť

Práca na živnosť je forma podnikania, pri ktorej je osoba samostatne zárobkovo činná (SZČO). Živnostník si sám rozhoduje o tom, čo bude robiť, kedy a ako bude pracovať. Má tiež právo na svoj podiel na zisku firmy, v ktorej pracuje.

Výhody práce na živnosť

 • Sloboda a flexibilita - Živnostník má veľkú slobodu a flexibilitu v tom, ako bude svoju prácu vykonávať. Môže si sám určiť pracovný čas, miesto výkonu práce a spôsob práce.
 • Vyššia odmena - Živnostník má potenciál zarobiť viac peňazí ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer. Dôvodom je, že si nemusí deliť svoju odmenu s zamestnávateľom.
 • Možnosti rozvoja - Živnostník má väčšie možnosti na rozvoj svojho podnikania. Môže rozširovať svoje služby alebo produkty, vstupovať na nové trhy a podobne.

Nevýhody práce na živnosť

 • Zodpovednosť - Živnostník je sám zodpovedný za svoj úspech alebo neúspech. Musí sa postarať o všetky záležitosti súvisiace s podnikaním, ako sú napríklad účtovníctvo, marketing alebo predaj.
 • Riziko - Práca na živnosť je spojená s určitým rizikom. Živnostník môže stratiť peniaze, ak sa mu nedarí podnikať.
 • Obmedzenia - Živnostník je obmedzený zákonom o živnostníkoch. Musí dodržiavať určité pravidlá, napríklad musí mať živnostenský list a platiť sociálne a zdravotné odvody.

Trvalý pracovný pomer

Trvalý pracovný pomer je forma zamestnania, pri ktorej je osoba zamestnaná u zamestnávateľa. Zamestnanec má nárok na určitú odmenu, pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie.

Výhody trvalého pracovného pomeru

 • Stabilita - Zamestnanec má istotu, že bude mať prácu aj v budúcnosti.
 • Zodpovednosť zamestnávateľa - Zamestnávateľ je zodpovedný za to, aby zamestnanec mal vhodné pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie.
 • Príplatky - Zamestnanec má nárok na určité príplatky, napríklad za prácu nadčas, v noci alebo v sobotu a nedeľu.

Nevýhody trvalého pracovného pomeru

 • Menšia flexibilita - Zamestnanec je viazaný pracovným časom a miestom výkonu práce.
 • Nižšia odmena - Zamestnanec spravidla zarobí menej peňazí ako živnostník.
 • Menšie možnosti rozvoja - Zamestnanec má menej možností na rozvoj svojich schopností a zručností.


Pri práci na živnosť je zaujímavou formou aj Franšíza (napríklad sieť rýchleho občerstvenia McDonald's alebo sieť realitných kancelárií RE/MAX). Je to forma podnikania, pri ktorej franchisor (majiteľ franšízy) poskytuje franšízantovi (podnikateľovi) právo na používanie jeho obchodnej značky, know-how a ďalších obchodných nástrojov. Franšízant sa za to zaväzuje platiť franchisorovi licenčné poplatky a podieľať sa na zisku.

Výhody franšízy

 • Značka a know-how - Franšízant získava prístup k známej značke a osvedčenému know-how, ktoré mu môže pomôcť úspešne podnikať.
 • Podpora franchisora - Franchisor poskytuje franšízantovi podporu v oblasti marketingu, predaja, logistiky a ďalších oblastiach.
 • Menšie riziko - Franšízant má nižšie riziko ako živnostník, pretože nemusí začínať podnikanie od nuly.

Nevýhody franšízy

 • Licenčné poplatky - Franšízant musí platiť franchisorovi licenčné poplatky, ktoré môžu byť vysoké.
 • Záväzky - Franšízant je viazaný zmluvou s franchisorom, ktorá mu môže obmedziť slobodu podnikania.

Ktorá forma zamestnania je výhodnejšia?

Odpoveď na túto otázku závisí od individuálnych okolností každého človeka. Pre niektorých ľudí je dôležitejšia sloboda a flexibilita, pre iných stabilita a istota. Ktorá forma zamestnania je pre konkrétnu osobu výhodnejšia, je potrebné zvážiť individuálne.

Záver

Práca na živnosť aj trvalý pracovný pomer majú svoje výhody a nevýhody. Ktorý spôsob zamestnania je pre konkrétnu osobu výhodnejší, je potrebné zvážiť individuálne.